Kato
Vercamer
  • jongknapen

Hallo

Ik ben Kato Vercamer en ik ben 18 jaar. Dit jaar ben ik voor de derde keer een leider in de KSA en ik zal leiding geven aan de jonkgknapen. Ik studeer orthopedagogie aan hogent. Ik kijk uit naar dit jaar als leider en zal er een fantastisch jaar van maken met de jongknapen.

Tottons

Verantwoordelijk voor:

  • uniformmeester