Kato
Vercamer
  • sloebers

Hallo,

Ik ben Kato Vercamer en ik ben 16 jaar. Dit jaar ben ik voor de eerste keer een leider in de KSA en ik zal leiding geven aan de sloebers. Ik studeer Sociaal en Technische Wetenschappen aan Leiepoort campus Sint-Theresia. Ik kijk uit naar dit jaar als leider en zal er een fantastisch jaar van maken met de sloebers.

Tottons