Fien
Lambert
  • sloebers
25-05-1996

Hii, ik ben Fien Lambert en heb juist mijn 4de jaar leiding achter de rug. Ik heb 2 jaar leiding gegeven aan de jongknapen, een jaar aan de leeuwkes en een jaar aan de knapen. Mijn taak in de KSA is secretaris. Ik volg de richting orthopedagogie aan HoGent en ga nu naar mijn 3de jaar.Verantwoordelijk voor:

  • secretaris
  • jeugdraad